INFORMACJE:

Wspomnienie

Wspomnienie…

 

 W dniu 20 stycznia 2018 odeszła od nas dr n.med. Hanna Majewska – Zalewska…

Była Nauczycielem kilku pokoleń polskich pneumonologów dziecięcych, osobą niezwykle otwartą i przyjazną wobec swoich „uczniów”,  lekarzy pediatrów z całej Polski . Była dla nas niekwestionowanym Autorytetem, obdarzanym naturalnym szacunkiem przez lekarzy, a miłością przez pacjentów... Z jednej strony Była osobą wymagającą, ale potrafiącą nas zainteresować trudnymi problemami gruźlicy dziecięcej. Z drugiej strony „matkowała” wielu z nas, interesując się a nawet wspomagając w pokonywaniu codziennych  problemów. Nie pozostawiała nikogo obojętnym, z  wielu swoimi „uczniami” pozostając do końca w żywym kontakcie…

Dzieła Człowieka i Nauczyciela nie oddadzą same fakty, daty i miejsca ale warto sobie je przypomnieć, aby spojrzeć na niezwykle konsekwentną drogę Jej życia zawodowego, na której stała się jednym z najwybitniejszych polskich pneumonologów dziecięcych, o autorytecie daleko wykraczającym  poza  środowisko w którym przez wiele lat pracowała…

                   Dr n.med. Hanna Majewska- Zalewska była  absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Po skończeniu studiów medycznych i okresie pracy w Ośrodku Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku, w 1962 roku rozpoczęła pracę w ośrodku leczenia chorób układu oddechowego w Rabce-Zdroju, z którym związała całe swe życie zawodowe.

Pracując bezpośrednio pod kierunkiem prof. Jana Rudnika, twórcy szkoły pneumonologii dziecięcej w Polsce, brała czynny udział w zorganizowaniu Dziecięcego Ośrodka Chorób Płuc w Rabce, który wówczas pod względem wyposażenia, poziomu pracy zawodowej, a zwłaszcza badań naukowych w zakresie gruźlicy był wiodącym ośrodkiem w Europie. Pod kierunkiem Prof. J. Rudnika brała udział w pionierskich pracach nad udoskonaleniem metod diagnostyki i leczenia gruźlicy. Pracując w zespole przez niego kierowanym współuczestniczyła w programach badawczych efektem których było m.in. wprowadzenie standardowej tuberkuliny i jej dawki, standardowej metody wykonywania i interpretacji prób tuberkulinowych, co stworzyło warunki porównywalności wyników w skali międzynarodowej. Prowadzone prace pozwoliły również na udoskonalenie diagnostyki radiologicznej, wprowadzenie badania endoskopowego jako badania rutynowego w diagnostyce gruźlicy pierwotnej, zaś w gruźlicy węzłów obwodowych- badania histologicznego. Udoskonalona została także metodyka szczepień ochronnych, wprowadzone zostały nowoczesne, jednolite dla całego kraju metody leczenia przeciwprątkowego różnych postaci gruźlicy. Po śmierci prof. Jana Rudnika przejęła i kontynuowała jego prace będąc przez wiele lat kierownikiem Kliniki Gruźlicy, początkowo pozostającej w strukturze Instytutu Matki i Dziecka, a od 1992 roku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Była autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu gruźlicy, współautorem podręczników pneumonologii dziecięcej i pediatrii. Jako uznany ekspert z zakresu gruźlicy dziecięcej brała udział w opracowywaniu zaleceń i standardów w tym zakresie.

Od wielu lat mieliśmy świadomość, że dr n.med. Hanna Majewska – Zalewska jest „dobrem wspólnym” całego polskiego środowiska pneumonologów dziecięcych.  Wspierała nas aktywnie we wszystkich  inicjatywach  które mogły pomóc rozwijać naszą dziedzinę wiedzy lekarskiej. Była członkiem – założycielem Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA i Członkiem Honorowym Stowarzyszenia,  obdarzając Ją naszym najwyższym wyróżnieniem, choć w małej części próbowaliśmy  spłacić wielki dług wdzięczności wobec Niej. Nie tylko pediatrzy ale i całe środowisko polskich pneumonologów złożyło jej podziękowanie,  przyznając Tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Te i wszelkie inne odznaczenia przyjmowała z niezwykłą skromnością, nawet pewnym zakłopotaniem … bo przecież  Ona „tylko” pracowała … usilnie, codziennie i z niezwykłą determinacją….

Była i Będzie z nami…. 

 

Zbigniew Doniec 

2018  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates